Againity

Againity and Schmid enter collaboration for small-scale CHP

Swedish ORC turbine manufacturer Againity AB and Swiss boiler manufacturer Schmid AG Energy Solutions have signed a collaboration agreement for delivery of small-scale CHP plants. Existing as well as new boiler plants can now add-on an ORC turbine, allowing the plant to combine its renewable heat production with local weather-independent power production.

“We are impressed by the technology and the modularity of Againity’s product”, says Marcel Danuser, Head of Export Sales at Schmid energy solutions.

The ORC turbine can be connected to hot water boilers as well as steam boilers. With local power production, the plant cuts electricity and power grid costs while releasing capacity on the local grid and contributing to more renewable electricity production.

We are very glad that Schmid has chosen us as a supplier for Schmid boilers, to complement their existing heat offer with electricity production”, says David Frykerås, CEO of Againity. “We are impressed by the performance of Schmid boilers and their network in Central Europe as well as globally.”

Schmid energy solutions is a Swiss family business, which is dealing with energy issues for over 80 years and employs about 300 people. In the course of their successful company history Schmid have evolved to become an international specialist and manufacturer of systems for biomass energy. Nowadays, Schmid energy solutions is one of the leading companies in the industry worldwide. In addition to its headquarters, the Schmid Group comprises three more offices in Switzerland. The company has 9 subsidiaries in Europe and many strong partnerships around the globe.

About Againity

Againity offers in-house developed and patented ORC turbine systems for sustainable electricity production. Founded in Norrköping in 2013, Againity has established fast on the Nordic market of small-scale CHP plants where existing hot water and steam boilers are complemented with the modular ORC turbine system. Today Againity is building ORC turbine number 21, already covering 15% of the Swedish CHP plants and now establishing on new international markets.

Ny satsning av Gislaved Energi – möjliggör 200 kW väderoberoende elproduktion

Gislaved Energi AB har valt att investera i en 200 kW ORC-turbin från Againity och uppgraderar därmed sitt värmeverk till kraftvärmeverk. Investeringen innebär att Gislaved Energi kommer producera ca 770 MWh el årligen och därmed minska sina interna elkostnader markant.

Det känns förstås mycket inspirerande att vi nu tar ännu ett klimatkliv framåt då vi skapar möjligheten att producera hållbar el vid vår fjärrvärmeanläggning i Mossarp, säger Hans Brunström, VD vid Gislaved Energi AB.

Den nya 200 kW ORC-turbinen kommer att kopplas in till värmeverkets befintliga flispanna från Jernforsen, där installationen utgörs av två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen. Gislaved Energis förväntade elproduktion på ca 770 MWh årligen motsvarar en utsläppsminskning av 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel. Detta kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1 037 varv runt jorden. Utöver de positiva miljöaspekterna kommer värmeverkets interna elkostnader att minska eftersom elproduktionen kommer att täcka en stor del av anläggningens interna konsumtion.

Vi är mycket glada för förtroendet att få komplettera Gislaveds värmeverk med egen elproduktion”, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity AB. ”Nu när vi ser en allt hårdare belastning på elnätet så har kraftvärmen en viktig roll att spela för den lokala elförsörjningen – inte minst under vinterhalvåret då såväl elkonsumtion som kraftvärmens produktion är som störst.

Norrköpingsbolaget Againity har utvecklat och tillverkat modulbaserade ORC-system sedan 2013 och har patent på turbinens unika design. Tekniken fungerar likt en vanlig ångturbin med skillnaden att ett organiskt köldmedium utnyttjas istället för vatten. Detta medför att även lågvärdig värme från 90  och upp kan användas för elproduktion.

Kontaktuppgifter:

Rikard Bondéus, teamchef värme, Gislaved Energi AB, 0371-58 91 18, rikard.bondeus@gislavedenergi.se
Elin Ledskog, försäljningschef Againity AB, 0705-29 32 23, elin.ledskog@againity.com

Läs artikeln på hemsidan för Bioenergi>>

Västervik Miljö och Energi investerar i ORC-turbin från Againity

Västervik Miljö och Energi har nu valt att investera i en 90 kW ORC-turbin för egen elproduktion på värmeverket i Gamleby. Förutom en kraftig minskning av verkets el- och nätkostnader så förväntas installationen medföra årliga utsläppsbesparingar på 315 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.

– I samband med förnyelse av Gamlebyverket var det ett självklart val att satsa på lokal, miljövänlig elproduktion, säger Clas Johansson, produktionschef på Västervik Miljö & Energi AB. Vi valde en ORC turbin för dess enkelhet. Med en ORC-enhet kopplad till en av våra nya hetvattenpannor räknar vi med att producera halva vårt eget årsbehov av el vid Gamlebyverket.Västervik Miljö och Energi har nu valt att investera i en 90 kW ORC-turbin för egen elproduktion på värmeverket i Gamleby.

Klimatneutrala 2030

ORC-turbinen som kommer att kopplas in till Gamlebys Fjärrvärmeverks nya fliseldade 5 MW hetvattenpanna för att konvertera delar av hetvattnet till elektricitet. Turbinen som levereras av norrköpingsbolaget Againity kommer årligen producera ca 350 MWh el per år och ha en installerad effekt på 90 kW vilket är jämförbart med ungefär 252 småhus med solceller. Västervik Miljö och Energi strävar sedan tidigare efter hållbarhet och klimatsmarta lösningar och ser ORC-turbinen som en miljövänlig investering som kommer hjälpa verksamheten att nå sitt uppsatta mål att bli klimatneutrala fram till år 2030.

20:e ORC-turbinen

– Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att påbörja byggnationen av den tredje ORC-turbinen till Småland, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity. Att få vara med och möjliggöra ökad förnybar elproduktion från lokalt skogsavfall känns fantastiskt.I Sverige byggs nu den 20:e ORC-turbinen av företaget Againity och marknadens intresse för tekniken växer sig allt större. Att med en enkel installation, som i stora drag endast kräver två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen, kunna omvandla lågtemperarad värme till förnybar elektricitet medför att många, även små och medelstora företag, ser lönsamhet med installationen – både ekonomiskt och miljömässigt. Att elproduktionen även är som störst vintertid när behovet är som högst bidrar också till den höga efterfrågan.

Läs artikeln på hemsidan för Bioenergi>>

Svenljunga värmeverk

Foto: Fredrik Malmlund

Bakgrund:

Värmeverket i Svenljunga etablerades 1983 och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. Värmeverket består bland annat av en returträeldad ångpanna och levererar både ånga och fjärrvärme. För att komplettera befintlig värmeproduktion med egen förnybar elproduktion så valde Solör Bioenergi i november 2019 att investera i en ORC-turbin. Året därpå var värmeverket uppgraderat till ett kraftvärmeverk. Värmeverket i Svenljunga är det tredje av Solör Bioenergis anläggningar som hittills kompletterats med ORC-turbin från Againity.  

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 315 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmeverkets ångpanna. Totalt förväntas systemet producera 1,36 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1200 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.


Ägare: Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
Ort: Svenljunga, Sverige
Befintlig panna: 13,4 MW ångpanna
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 26,3 GWh/år
Temp pannkrets: 150 °C
Temp fjv-retur: 47-50 °C
Againitys leverans: ORC AT315
Förväntad elproduktion: 1360 MWh el/år

Solör Bioenergi satsar vidare på klimatsmarta energilösningar

Nu satsar Solör Bioenergi vidare på energieffektivisering och installerar en elturbin på fjärrvärmeanläggningen i Svenljunga. Tack vare elturbinen kommer anläggningen vara självförsörjande på el, då turbinen omvandlar hetvatten från fjärrvärmeproduktionen till el. Detta är den tredje installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet och ett fortsatt steg i rätt riktning för att bli än mer klimatsmarta.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 190 500 användare varje dag. Bolaget finns på 147 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen i Svenljunga har varit igång sedan början av 80-talet och drivs sedan 2011 av Solör Bioenergi. På anläggningen finns en biobränslepanna som årligen producerar cirka 45 GWh fjärrvärme av material som huvudsakligen består av returträ.

Fantastiskt steg i rätt riktning

Energieffektivisering är en viktig del i Solör Bioenergis arbete och bolaget arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska förluster.

Traditionellt behövs vatten göras om till ånga, som i sin tur driver en turbin, för att kunna producera el. Den ORC-turbin från Againity som nu är på gång att installeras använder istället delar av hetvattnet, vilket är en restprodukt från värmeverkets panna, och omvandlar detta till el för lokal användning på värmeverket.

– Installationen av ORC-turbinen är ett fantastiskt steg i rätt riktning för Solör Bioenergi som verkar för klimatsmarta lösningar. Förutom att vi kommer vara självförsörjande på el har vi dessutom möjlighet att sälja en del av elen, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst.

ORC-turbinen är den tredje installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet. För två år sedan installerades en turbin på Solör Bioenergis fjärrvärmeanläggning i skånska Hörby. Nu pågår installation även i Vilhelmina.

– Att producera el för eget bruk är klimatvänligt på minst två sätt; vi avlastar elsystemet på den ort vi verkar och gynnar därmed en elektrifiering av samhället. Dessutom köper vi mindre el än förut vilket är en tydlig energieffektivisering, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme AB.

Läs artikeln på Bioenergitidningens webbplats>>

Perstorps fjärrvärme

Bakgrund:

Perstorp Fjärrvärme AB bildades 1980 och ägs idag gemensamt av Perstorps kommun och E.ON. Värmeverket har en 12 MW hetvattenpanna från Jernforsen där träspill från produktion av lastpallar och restprodukter från skogen används som bränsle. För att öka den lokala elproduktionen i ett område som idag lider av effektbrist valde Perstorp Fjärrvärme AB att samarbeta med Againity och investera i en ORC-turbin.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 315 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet producera 1,35 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1 215 CO2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Perstorp Fjärrvärme AB har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Perstorp Fjärrvärme AB
Ort: Perstorp, Sverige
Befintlig panna: 12 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 37 GWh/år
Temp pannkrets: 132 °C
Temp fjv-retur: 54 °C
Againitys leverans: ORC AT200
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1350 MWh el/år


3 snabba frågor med Charlotta Wendt på Perstorps Fjärrvärme AB:

Hur väcktes ert intresse för en ORC-turbin?

Vi hörde positiva omdömen från andra värmebolag om Againity och maskinerna. Det verkade vara en trovärdig och beprövad teknik och ger oss möjlighet att ta kontroll över våra egna el- och nätkostnader.

Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Vi har bara fått positiva reaktioner både internt och externt. Många i branschen är nyfikna och undrar hur det går. ORC-turbinen har inte gett någon större extra belastning för personalen, den står ju bara där.

Hur känner ni kring ORC-turbinen idag?

Vi tycker att vi har fått ett väl utfört projekt hela vägen. Vi är väldigt nöjda med slutprodukten och stolta över att kunna omvandla vårt sågspån till grön el.

Elverum värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Elverum ägs av Eidsiva Bioenergi,  ett dotterbolag till Eidsiva-koncernen som är den tredje största fjärrvärmeproducenten i Norge. Värmeverket består av en 10 MW hetvattenpanna från Jernforsen som eldas med returträ. För att öka andelen förnybar energi i elnätet och sänka värmeverkets kostnader valde Eidsiva Bioenergi att investera i en ORC-turbin från Againity.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 450 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet  producera 2,1 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1890 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Eidsiva bioenergi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Eidsiva Bioenergi AS
Ort: Elverum, Norge
Befintlig panna: 10 MW hetvatten
Bränsle: Returträ
Värmeproduktion: 55 GWh/år
Temp pannkrets: 160 °C
Temp fjv-retur: 62 °C
Againitys leverans: ORC AT400
Max kapacitet: 450 kW
Förväntad elproduktion: 2100 MWh el/år

Högsby värmeverk

Bakgrund:

Högsby Energi AB är ett kommunalt värmebolag som säljer och levererar fjärrvärme inom Högsby tätort. Värmeverket består av en 4 MW hetvattenpanna som eldar restprodukter från skogen. För att minska värmeverkets el- och nätkostnader valde Högsby Energi att investera i en ORC-turbin och producera sin egen el.   

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet  producera 250 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 225 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Högsby energi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Högsby Energi AB
Ort: Högsby, Sverige
Befintlig panna: 4 MW hetvatten
Bränsle: Skogsflis
Värmeproduktion: 10,4 GWh/år
Temp pannkrets: 130 °C
Temp fjv-retur: 40 °C
Againitys leverans: ORC AT50
Max kapacitet: 49,9 kW
Förväntad elproduktion: 250 MWh el/år

Häradsuddens deponi

Två gasturbiner där värme från rökgaserna ansluts till Againitys ORC-system. Installation åt Ragn-Sells på Häradsuddens deponi i Norrköping, Sverige.
Againitys ORC-system för 120 kW elproduktion installerad i container tillsammans med deponigaseldad hetvattenpanna och luftkylning (bakifrån).
Againitys ORC-system för 120 kW elproduktion installerad i container tillsammans med deponigaseldad hetvattenpanna och luftkylning (framifrån).

Bakgrund:

Häradsuddens deponi i Norrköping ägs av Ragn-Sells Avfallsbehandling AB. Häradsuddenär en av Sveriges största avfallsanläggningar och tar emot de flesta typer av avfall för hantering, behandling och återvinning.På deponin fanns sedan tidigare två gasturbiner som producerade el från delar av den utvunna deponigasen. För att öka den totala elektriska verkningsgraden för anläggningen valde Ragn-Sells att samarbeta med Againity och investera i en containerbaserad kombianläggning som inkluderar en gaspanna och en ORC-turbin. ORC-turbinen förses med värme från både gaspannans hetvatten och spillvärmen från de två gasturbinerna.

Vår lösning:

Againity levererade en komplett container med en gaspanna samt ett automatiserat ORC-system för elproduktion med en maximal kapacitet på 120 kW el. ORC-systemet kan dels nyttja värmeenergin från de befintliga gasturbinerna genom att omvandla värmen från skorstenen till elektricitet. När det finns tillräckligt med tillgänglig deponigas så startar gaspannan automatiskt och producerar hetvatten till ORC-systemet som då producerar ytterligare el.. Ragn-Sells har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB
Ort: Norrköping, Sverige
Värmekälla: Hetvatten från gaspanna + gasturbiner
Bränsle: Deponigas
Againitys leverans: Gaspanna + ORC AT100
Max kapacitet: 120 kW