Againity

ORC

Againityn vankka ORC-järjestelmä muuttaa lämmön sähköksi

Againityn järjestelmä pohjautuu kauan tiedossa olleeseen ORC-tekniikkaan (Organic Rankine Cycle), jota havainnollistetaan alla olevassa kuvassa. Tekniikka sisältää höyryturbiinin, joka lähtee liikkeelle kuuman kaasun paineesta. Pyörivä turbiini pyörittää generaattoria, joka puolestaan tuottaa sähköä.

ORC-järjestelmä vaatii käyttövoimaksi lämpöä jossain muodossa. Lämmönlähde voi esimerkiksi olla:

  • kuumavesikattila, joka polttaa biopolttoainetta, jätettä tai biokaasua
  • geotermisen lähteen kuuma vesi
  • kaasuturbiinin hukkalämpö
  • teollisen prosessin hukkalämpö

ORC-järjestelmän hyötysuhde riippuu järjestelmän ”lämpimän” ja ”kylmän” puolen lämpötilaerosta. Lämmin puoli vastaa lämmönlähdettä, johon järjestelmä kytketään. Jäähdytysjärjestelmä kytketään puolestaan kylmään puoleen, joka voi olla ulkoilma, läheinen vesistö taikka asuintalon, hotellin, sairaalan tai teollisuuden kauko-/lähilämpöverkko. Järjestelmän kokonaishyötysuhteeksi on mitattu jopa 99,5 %, mikä tarkoittaa, että lähes kaikki järjestelmään syötettävä lämpö voidaan hyödyntää joko sähkön tai kuuman veden muodossa.

Patenttia odottavan turbiinimme ainutlaatuisen muotoilun ja järjestelmän harvojen liikkuvien osien ansiosta olemme luoneet vankan järjestelmän, jonka huollon ja ylläpidon tarve on minimoitu, millä on suuri vaikutus takaisinmaksuaikaan.


Againityn ORC-järjestelmä kytkettynä lämpölaitoksen kuumavesikattilaan sähköntuotantoa varten.
Againityn ORC-järjestelmän energiavirtojen kuvaus, kun järjestelmä on kytketty kuumavesikattilaan ja kaukolämpöverkkoon.