Againity

Nevel fortsätter arbetet mot en koldioxidneutral framtid och investerar i ORC-turbin

Nevel AB, som idag driver över 40 fjärrvärmenät i Finland, Sverige och i Estland, har valt att investera i en ORC-turbin till värmeverket i Tibro. Förutom att installationen kommer att minska anläggningens kostnader för elhandel- respektive elnät så medför ORC-turbinen utsläppsbesparingar på upp till 504 ton koldioxidekvivalenter per år, vilket är helt i linje med Nevels hållbarhetsmål om att investera i förnybar energi för att arbeta för en koldioxidneutral framtid.

”Vi ser fram emot att näst intill bli självförsörjande på fossilfri el, och på så sätt stötta det lokala elnätet genom att frigöra effektutrymme som istället lokal industri kan ta till vara på”, säger Simon Knoks, regionchef på Nevel AB.

ORC-turbinen planeras att driftsättas under början av 2022 och förväntas producera drygt 560 MWh elektricitet per år. Turbinen har en installerad generatoreffekt på 99,9 kWe och kommer kopplas till värmeverkets biobränsleeldade hetvattenpannor. Den producerade elektriciteten kommer att följa värmeproduktionen på värmeverket och därmed vara som högst under vintern då även elpriserna är som högst.

Jämfört med att producera el och värme separat är kraftvärme mycket effektivt och i dagsläget det mest effektiva bränslebaserade sättet att producera energi. Detta medför att mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären minskar och i detta fall motsvarar en besparing på 504 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel.

”Vi är glada att Nevel valt att investera i fossilfri elproduktion och gett oss förtroendet att leverera en ORC-turbin till Tibro”, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity AB. ”Med koncernens många värmeverk runtom i norra Europa kan Nevel göra en betydande klimatinsats.”

Againity har funnits sedan 2013 och har i skrivande stund sålt 28 stycken ORC-turbiner. Majoriteten är installerade på värmeverk runtom i Skandinavien. Tekniken bygger på Organic Rankine Cykeln som innebär att ett organiskt köldmedium används i stället för vatten som i konventionella ångturbiner. ORC-turbinen kan därför kopplas in till i princip vilken värmekälla som helst i form av hetvatten eller ånga över 90 °C och omvandla värmen till elektricitet.

För mer information, kontakta:
Simon Knoks, Nevel AB
+46 73 393 13 02

Elin Ledskog, Againity AB
+46 705 29 32 23

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.

Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor till Vinko Culjak från Ystad Energi AB

1. Vad var anledningen till att ni valde att investera i en ORC-turbin?

För oss var det viktigt att investeringen skulle vara hållbar och lönsam. Solceller har varit mycket i ropet men tittar man investeringsmässigt per kWh så motiverade det en investering i en ORC-turbin. Sen har vi ju problematiken kring belastning på elnätet där kraftvärme får betydelse, många bäckar små gör skillnad till slut. 

2. Vad gjorde att ni fick förtroende för Againity?

Jag får nog säga själva tekniken och enkelheten. Med få rörliga delar är det inte mycket som kan gå fel, det är enkelt och robust.
 
3. Om ni skulle rekommendera ORC och Againity till ett annat värmebolag, vad lyfter ni fram då?

Att man kan ha egen lokal miljövänlig elproduktion med hetvattenpannor och samtidigt minska belastningen på elnätet. Jag skulle även lyfta fram enkelheten och robustheten, det var därför som vi valde er. 

Värmeverket i Emmaboda gör lokalproducerad bioel med ORC-turbin

Värmeverket i Emmaboda som ägs av Emmaboda Energi har valt att investera i en ORC-turbin från Againity för att kunna producera lokal och fossilfri bioel från biobränsle.

Förutom att investeringen bidrar till ett mer hållbart samhälle genom ökad förnybar elproduktion i form av bioel minskar dessutom kostnaderna för elhandel respektive elnät eftersom den producerade elen täcker majoriteten av värmeverkets interna elförbrukning.

Värmeverket i Emmaboda som ägs av Emmaboda Energi

Allt mer lönsamt

I takt med dagens stigande el- och nätkostnader blir det alltmer lönsamt även för mindre och medelstora värmeverk att producera sin egen el. Emmaboda Energi beslutade redan innan sommaren att uppgradera värmeverket i Emmaboda till kraftvärmeverk med målet att driftsätta turbinen under våren 2022. I Sverige byggs nu den 26:e ORC-turbinen och intresset för tekniken har även sträckt sig utanför Norden.

Lokalproducerad elenergi

– Varmare klimat och energisnålare hus gör att vi säljer allt mindre fjärrvärme. För att behålla konkurrenskraft på marknaden måste vi ta alla chanser att bli mer effektiva,  säger Thed Franzén fjärrvärmechef på Emmaboda Energi AB och fortsätter.  Att producera el via fjärrvärmens överskottskapacitet bidrar till att vi kan bibehålla ett konkurrenskraftigt pris till våra kunder samtidigt som vi gör en insats för miljön. Satsningen ligger också i linje med uppdraget vi fått från vår ägare kommunen, att producera elenergi lokalt i kommunen.

Fyra rör

Turbinen som levereras som en komplett enhet kommer att kopplas in med hjälp av två rör till värmeverkets befintliga hetvattenpannor och två rör till fjärrvärmereturen.  Den installerade generatoreffekten kommer ligga på 99,9 kW vilket motsvarar ungefär 280 småhus med solceller. Totalt under året kommer turbinen att producera 484 MWh el och medföra utsläppsbesparingar på 436 ton koldioxidekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel.

Kraftvärme allt viktigare

– Vi på Againity är mycket glada över möjligheten att få leverera en ORC-turbin till värmeverket i Emmaboda och därmed bidra med ökad lokal och planerbar elproduktion, säger Kristina Pettersson, sälj-och processingenjör på Againity AB. Med ökad elektrifiering av samhället genom etablering av energiintensiva verksamheter blir baskraft, såsom kraftvärme, allt viktigare i energisystemet.

Internationell affärsutvecklare för Againitys fortsatta expansion

Againity fortsätter att växa snabbt och söker nu en internationell affärsutvecklare till vår säljorganisation för att ta bolaget vidare ut i världen.

Som operativt ansvarig för expansion i utvalda centraleuropeiska länder arbetar du med att etablera relationer med såväl nya kunder som samarbetspartners. Du är en lyhörd lagspelare och kommer samarbeta tätt med övriga försäljningsteamet och resten av gänget på Againity.

Arbetsuppgifterna inkluderar att:

– Kartlägga marknaden och utveckla den marknadsplan som styr fortsatt arbete i landet. 

– Etablera nya säljkanaler med lokala produktbolag, konsulter, säljrepresentanter och branschorganisationer.

– Driva säljprocessen tillsammans med lokala samarbetspartners från kontakt till kontrakt, inklusive uppsökande försäljning och säljresor.

– Bygga säljpipe, driva och regelbundet rapportera av till försäljningschef. Inklusive uppsökande försäljning via telefon/mail/videomöten samt under lokala säljresor. 

– Arrangera studiebesök för potentiella kunder vid våra befintliga ORC-installationer.

– Ansvara för lokal marknadsföring genom branschtidningar och konferenser.

– Medverka vid försäljning även inom Sverige.

Profil:

– Vi söker dig som är initiativrik och resultatorienterad samt tycker om att bygga och underhålla långsiktiga relationer. Du är självgående, driven och trivs att arbeta i team. Du bör vara en prestigelös lagspelare som alltid är öppen för att hjälpa till där det behövs.

Meriterande:

– Erfarenhet av komplex internationell försäljning inom energiområdet, gärna fjärrvärme. 

– Erfarenhet av att bygga upp och utveckla säljorganisationer.

– Goda kunskaper i engelska och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Gärna även på det lokala språket.

– Uppskatta resor och kontakt med nya människor.

Övrigt:

– Tjänsten utgår från Norrköping.

– Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. 

 
Om oss:

– Againity grundades 2013 och har sedan dess vuxit från start-up bolag till ett etablerat bolag där vår familjära företagskultur fortfarande finns kvar. Againity tillverkar ORC-turbiner för klimatsmart värmebaserad elproduktion. Idag arbetar vi främst med hetvattenpannor på värmeverk som med en ORC-installation enkelt uppgraderas till kraftvärmeverk som då producerar sin egen förnybara el. Klimatsmart, lokalproducerat och kostnadseffektivt! 

Kontakta försäljningschef Elin Ledskog på +46 11 323 02 20 eller elin.ledskog@againity.com för mer information.

Varmt välkommen att höra av dig till oss för en fortsatt diskussion!

Femte ORC-turbinen till Solör Bioenergis värmeverk

Solör Bioenergi var bland de första i branschen när de redan 2018 valde att uppgradera värmeverket i Hörby till kraftvärmeverk. Sedan dess har värmeverken i såväl Svenljunga som Vilhelmina kompletterats med ORC-turbin och i år kommer ytterligare två värmeverk, i Flen och i Tomelilla, att börja producera sin egen el som en del i bolagets mål för ökad energieffektivisering.

Förutom kraftiga besparingar av värmeverkens energikostnader så är ORC-installationerna i linje med Solör Bioenergis målsättning att ta vara på skogens resurser och bana vägen för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp

”Med de positiva erfarenheter vi har från Againitys ORC-turbiner på flera orter inom Solör så ser vi nu fram emot att installera en turbin på vår anläggning i Flen”, säger Jan Lindkvist på Solör Bioenergi AB. ”Med ORC-turbinen och installation av elfilter under 2022 så är anläggningen väl förberedd för kommande år.”

De två nya ORC-turbinerna som installeras på värmeverken i Flen och i Tomelilla kommer vardera att ha en installerad effekt på 100 kW el. Gemensamt beräknas anläggningarna producera 951 MWh el per år vilket motsvarar en besparing av ca 855 ton CO2 ekvivalenter vid ersättning av europisk marginalel. Eftersom majoriteten av den producerade elektriciteten kommer att användas internt på värmeverken så innebär investeringen även stora ekonomiska besparingar genom minskade kostnader för såväl elhandel, elnät och energiskatt.

”Det känns fantastiskt roligt att återigen få förtroendet från Solör och tillsammans fortsätta att uppgradera koncernens värmeverk till kraftvärmeverk”, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity AB. ”Med senaste halvårets höjda elpriser och effektbrist i södra Sverige är vi glada att vara en del av lösningen och genom egen elproduktion sänka värmeverkens kostnader för en mer konkurrenskraftig fjärrvärme.”

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Againity AB har patenterat och tillverkat ORC-turbiner i Norrköping sedan 2013. Bolaget har nu sålt 24 ORC-turbiner där majoriteten installerats på hetvattenpannor vid värmeverk runtom i Norden. Tekniken bakom ORC-systemet bygger på en patenterad turbin som drivs av ett organiskt köldmedium vilket medför att systemen kan producera el från värme ner till 90 grader Celsius. Tack vare den innovativa tekniken kan därmed även lågvärdig värme omvandlas till elektricitet.

Läs artikeln på hemsidan för Tidningen Energi>>

Häng med Againitys resa som vår nya serviceansvarige!

Serviceansvarig till Againity

Vill du arbeta med oss för effektivare och mer klimatsmart elproduktion? Häng med på vår resa mot en mer hållbar framtid!
Againity tillverkar en ny typ av ORC-turbin för att möjliggöra elproduktion från lågvärdig värme – till exempel hetvatten på värmeverk som eldar flis eller avfall.
Med en snabbt ökande installerad maskinflotta söker vi nu fler medarbetare till vårt glada gäng.

Som serviceansvarig ansvar du för planering och utförande av service för våra installerade maskiner som idag främst finns anslutna till hetvattenpannor.
Arbetet utförs tillsammans med ett team av tekniker och ingenjörer inom service och produktion. I rollen arbetar du i nära dialog med våra kunder och ansvarar för hela serviceprocessen samt vidareutveckling av befintliga rutiner och arbetssätt.  

Arbetsuppgifter i korthet:

 • Felsökning och utförande av service av våra installerade ORC-turbiner.
 • Koordinering av när och hur service ska genomföras.
 • Direktkontakt med kunder för inplanering av service
 • Koordinering av underleverantörer för service
 • Telefonsupport
 • Medverkan vid byggnation av maskiner i verkstan i Norrköping
 • Rollen utgår från Norrköping, med ett par dagar i veckan på plats hos våra kunder. Kunderna finns mestadels inom Sverige, men även utomlands.

Kvalifikationer

 • Erfarenhet av service/montage inom energi/turbin/värmeverk/pannor/industri. Eller inom annat relevant område.
 • Talar flytande svenska och engelska
 • Körkort
 • Öppen för resor i tjänsten ett par dagar i veckan.

Din profil

 • Vi tror att du är van att arbeta självständigt och lösningsfokuserat med en öppen och positiv inställning.
 • För att lyckas i rollen är du serviceinriktad och en god lyssnare som inger förtroende hos våra kunder
 • Du är ansvarstagande, flexibel och har ett professionellt förhållningssätt.
 • Du har förmågan att samarbeta väl med dina medarbetare och bygga relationer med kunder.
 • Du ser möjligheter att själv forma servicearbetet och bidra till att utveckla befintliga processer.

Tjänsten är tillgänglig omedelbart och urval sker löpande.

Vid intresse eller frågor, varmt välkommen att höra av dig till VD David Frykerås på telefon 0704-25 37 66 eller mail david.frykeras@againity.com. Bifoga gärna CV och personligt brev.

Vi ser fram emot att höra från dig!

3 snabba frågor med Charlotta Wendt på Perstorps Fjärrvärme AB

Hur väcktes ert intresse för en ORC-turbin?

Vi hörde positiva omdömen från andra värmebolag om Againity och maskinerna. Det verkade vara en trovärdig och beprövad teknik och ger oss möjlighet att ta kontroll över våra egna el- och nätkostnader.

Vilka reaktioner har ni fått kring projektet?

Vi har bara fått positiva reaktioner både internt och externt. Många i branschen är nyfikna och undrar hur det går. ORC-turbinen har inte gett någon större extra belastning för personalen, den står ju bara där.

Hur känner ni kring ORC-turbinen idag?

Vi tycker att vi har fått ett väl utfört projekt hela vägen. Vi är väldigt nöjda med slutprodukten och stolta över att kunna omvandla vårt sågspån till grön el.

Läs mer om Perstorps fjärrvärme AB >>

Againity receives order from ESANI for first ORC turbine to Greenland

Swedish Organic Rankine Cycle (ORC) turbine developer and supplier Againity AB, has announced that it has been selected by Greenlandic waste management company ESANI A/S to supply a 355 kW ORC turbine for a waste-to-energy (WtE) plant in Nuuk, Greenland with an option for a second ORC unit.

Formed in 2019, ESANI A/S is Greenland’s new national waste management company with a director and a board, whose members come from all of the participating municipalities. The main aim of ESANI is to create solutions for the collection and handling of all forms of waste in Greenland and increase the capacity for local waste management and energy recovery for district heating.

This includes the building of two new waste-to-energy (WtE) plants in Sisimiut and Nuuk for combustible waste and 2-3 waste oil facilities in Qarqortoq, Aasiaat, and Maniitsoq. Other types of waste will be sent for processing to other locations in Greenland or abroad.

The existing WtE plant in Nuuk can treat approximately 40 tonnes of waste every 24 hours whereas the new plants will be able to treat approximately 53 tonnes of waste every 24 hours.

Option for a second ORC

To complement the waste-fired boilers, ESANI has chosen to add-on ORC turbines from Againity to generate local and weather-independent electricity. The order, the value of which has not been disclosed, consists of an ORC turbine to the plant in Nuuk with an option for ESANI to order an additional module for the planned new WtE plant in Sisimiut.

The new plant will deliver heat to the district heating network and excess heat from the waste incineration is connected to the ORC turbine which enables local and weather-independent electricity production.

Because we are connected to a limited district heating system, a lot of energy is wasted because we have to cool the energy away without being able to use it. With the implementation of ORC technology from Againity, we now have the opportunity to use our entire energy potential either as district heating or as transformed internal electrification. This makes perfect sense for us as a company and for the environment, said Frank Rasmussen, Director at ESANI.

The ORC turbine from Againity will have an installed generator capacity of 355 kW and the unit will be installed during summer 2021. It will use heat from the existing waste boiler, which is later to be replaced by the new waste boiler plant but with the same ORC connection.

Since the ORC turbine will recycle excess heat from the incineration process, the installation will contribute to a more circular and climate-smart energy system, while reducing electricity costs on site.

We are honoured to be part of ESANI’s efforts to increase the energy efficiency at the waste management plants. By recycling local waste into energy and producing electricity with the ORC turbine, ESANI replaces imported fossil fuels in the national electricity mix and contributes to a more sustainable and local energy system, commented Elin Ledskog, Head of Sales at Againity, adding that the order will mark the first installation on the North American continent for the company.

Read the article in Bioenergy International here>>