Elverum värmeverk

Elverum värmeverk

Bakgrund:

Värmeverket i Elverum ägs av Eidsiva Bioenergi,  ett dotterbolag till Eidsiva-koncernen som är den tredje största fjärrvärmeproducenten i Norge. Värmeverket består av en 10 MW hetvattenpanna från Jernforsen som eldas med returträ. För att öka andelen förnybar energi i elnätet och sänka värmeverkets kostnader valde Eidsiva Bioenergi att investera i en ORC-turbin från Againity.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 450 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten. Totalt förväntas systemet  producera 2,1 GWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 1890 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Eidsiva bioenergi har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Eidsiva Bioenergi AS
Ort: Elverum, Norge
Befintlig panna: 10 MW hetvatten
Bränsle: Returträ
Värmeproduktion: 55 GWh/år
Temp pannkrets: 160 °C
Temp fjv-retur: 62 °C
Againitys leverans: ORC AT400
Max kapacitet: 450 kW
Förväntad elproduktion: 2100 MWh el/år