Ny satsning av Gislaved Energi – möjliggör 200 kW väderoberoende elproduktion

Ny satsning av Gislaved Energi – möjliggör 200 kW väderoberoende elproduktion

Gislaved Energi AB har valt att investera i en 200 kW ORC-turbin från Againity och uppgraderar därmed sitt värmeverk till kraftvärmeverk. Investeringen innebär att Gislaved Energi kommer producera ca 770 MWh el årligen och därmed minska sina interna elkostnader markant.

Det känns förstås mycket inspirerande att vi nu tar ännu ett klimatkliv framåt då vi skapar möjligheten att producera hållbar el vid vår fjärrvärmeanläggning i Mossarp, säger Hans Brunström, VD vid Gislaved Energi AB.

Den nya 200 kW ORC-turbinen kommer att kopplas in till värmeverkets befintliga flispanna från Jernforsen, där installationen utgörs av två rör till pannkretsen och två rör till fjärrvärmereturen. Gislaved Energis förväntade elproduktion på ca 770 MWh årligen motsvarar en utsläppsminskning av 690 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel. Detta kan jämföras med utsläppen från en bensindriven personbil som kör 1 037 varv runt jorden. Utöver de positiva miljöaspekterna kommer värmeverkets interna elkostnader att minska eftersom elproduktionen kommer att täcka en stor del av anläggningens interna konsumtion.

Vi är mycket glada för förtroendet att få komplettera Gislaveds värmeverk med egen elproduktion”, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity AB. ”Nu när vi ser en allt hårdare belastning på elnätet så har kraftvärmen en viktig roll att spela för den lokala elförsörjningen – inte minst under vinterhalvåret då såväl elkonsumtion som kraftvärmens produktion är som störst.

Norrköpingsbolaget Againity har utvecklat och tillverkat modulbaserade ORC-system sedan 2013 och har patent på turbinens unika design. Tekniken fungerar likt en vanlig ångturbin med skillnaden att ett organiskt köldmedium utnyttjas istället för vatten. Detta medför att även lågvärdig värme från 90  och upp kan användas för elproduktion.

Kontaktuppgifter:

Rikard Bondéus, teamchef värme, Gislaved Energi AB, 0371-58 91 18, rikard.bondeus@gislavedenergi.se
Elin Ledskog, försäljningschef Againity AB, 0705-29 32 23, elin.ledskog@againity.com

Läs artikeln på hemsidan för Bioenergi>>