Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor till Vinko Culjak från Ystad Energi AB

Från värme till kraftvärme – 3 snabba frågor till Vinko Culjak från Ystad Energi AB

1. Vad var anledningen till att ni valde att investera i en ORC-turbin?

För oss var det viktigt att investeringen skulle vara hållbar och lönsam. Solceller har varit mycket i ropet men tittar man investeringsmässigt per kWh så motiverade det en investering i en ORC-turbin. Sen har vi ju problematiken kring belastning på elnätet där kraftvärme får betydelse, många bäckar små gör skillnad till slut. 

2. Vad gjorde att ni fick förtroende för Againity?

Jag får nog säga själva tekniken och enkelheten. Med få rörliga delar är det inte mycket som kan gå fel, det är enkelt och robust.
 
3. Om ni skulle rekommendera ORC och Againity till ett annat värmebolag, vad lyfter ni fram då?

Att man kan ha egen lokal miljövänlig elproduktion med hetvattenpannor och samtidigt minska belastningen på elnätet. Jag skulle även lyfta fram enkelheten och robustheten, det var därför som vi valde er.