Nevel fortsätter arbetet mot en koldioxidneutral framtid och investerar i ORC-turbin

Nevel fortsätter arbetet mot en koldioxidneutral framtid och investerar i ORC-turbin

Nevel AB, som idag driver över 40 fjärrvärmenät i Finland, Sverige och i Estland, har valt att investera i en ORC-turbin till värmeverket i Tibro. Förutom att installationen kommer att minska anläggningens kostnader för elhandel- respektive elnät så medför ORC-turbinen utsläppsbesparingar på upp till 504 ton koldioxidekvivalenter per år, vilket är helt i linje med Nevels hållbarhetsmål om att investera i förnybar energi för att arbeta för en koldioxidneutral framtid.

”Vi ser fram emot att näst intill bli självförsörjande på fossilfri el, och på så sätt stötta det lokala elnätet genom att frigöra effektutrymme som istället lokal industri kan ta till vara på”, säger Simon Knoks, regionchef på Nevel AB.

ORC-turbinen planeras att driftsättas under början av 2022 och förväntas producera drygt 560 MWh elektricitet per år. Turbinen har en installerad generatoreffekt på 99,9 kWe och kommer kopplas till värmeverkets biobränsleeldade hetvattenpannor. Den producerade elektriciteten kommer att följa värmeproduktionen på värmeverket och därmed vara som högst under vintern då även elpriserna är som högst.

Jämfört med att producera el och värme separat är kraftvärme mycket effektivt och i dagsläget det mest effektiva bränslebaserade sättet att producera energi. Detta medför att mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären minskar och i detta fall motsvarar en besparing på 504 ton koldioxidekvivalenter per år vid ersättning av europeisk marginalel.

”Vi är glada att Nevel valt att investera i fossilfri elproduktion och gett oss förtroendet att leverera en ORC-turbin till Tibro”, säger Elin Ledskog, försäljningschef på Againity AB. ”Med koncernens många värmeverk runtom i norra Europa kan Nevel göra en betydande klimatinsats.”

Againity har funnits sedan 2013 och har i skrivande stund sålt 28 stycken ORC-turbiner. Majoriteten är installerade på värmeverk runtom i Skandinavien. Tekniken bygger på Organic Rankine Cykeln som innebär att ett organiskt köldmedium används i stället för vatten som i konventionella ångturbiner. ORC-turbinen kan därför kopplas in till i princip vilken värmekälla som helst i form av hetvatten eller ånga över 90 °C och omvandla värmen till elektricitet.

För mer information, kontakta:
Simon Knoks, Nevel AB
+46 73 393 13 02

Elin Ledskog, Againity AB
+46 705 29 32 23

Om Nevel
Nevel är ett energiinfrastrukturföretag som erbjuder avancerade, ändamålsenliga och framtidssäkra industriella och kommunala infrastrukturlösningar. Nevel driver mer än 130 energiproduktionsanläggningar och ett 40-tal fjärrvärmenät. Företaget omsätter årligen omkring 100 miljoner euro, och har 150 medarbetare i Sverige, Finland och Estland. Nevel strävar mot en energiproduktion fri från utsläpp av växthusgaser där företag, kommuner, fastighetsägare och hushåll samverkar i lokala cirkulära ekonomier.