Stort intresse för nyinvigt kraftvärmeverk i Moheda

Stort intresse för nyinvigt kraftvärmeverk i Moheda

Intresset var stort när Alvesta Energi AB anordnade studiebesök på värmeverket i Moheda som numera kan titulera sig kraftvärmeverk.

Under studiebesöket fick deltagare från runtom i landet möjlighet att ställa frågor och lära sig mer om Alvesta Energis nya ORC-turbin. Turbinen möjliggör lokal elproduktion med hjälp av hetvatten från den befintliga pannan som eldas med lokal träflis, en restprodukt från sågverket på grannfastigheten.

Det var under hösten 2019 som ORC-turbinen kopplades in och driftsattes på värmeverket i Moheda vilket gjorde Alvesta Energi först i Småland med småskalig kraftvärme. Investeringen innebär att anläggningen kan producera ca 170 MWh el per år utöver den värme som redan produceras till fjärrvärmenätet i Moheda.

Vi ser investeringen i ORC-turbinen som ett steg att utöver värme även producera el via lokalt biobränsle på ett kostnadseffektivt sätt i vårt värmeverk i Moheda,, säger Mats Karlsson, VD för Alvesta Energi AB. Därmed kan vi bidra med småskalig, lokal och väderoberoende elproduktion till vårt gemensamma elsystem.

Idag saknar ungefär 400 värmeverk i Sverige elproduktion och det är allt fler energibolag som väljer att gå i Alvesta Energis fotspår och uppgradera sina värmeverk till kraftvärmeverk, en investering som gynnar både plånboken och klimatet.

Vi är glada att Alvesta Energi väljer att ligga i framkant och visa att även mindre värmeverk kan vara med och bidra till mer förnybar baskraft”, säger Elin Ledskog, försäljningsansvarig på Againity. ”Tillsammans möjliggör vi spridningen av ny, energieffektiv teknik som krävs när vi nu ställer om till ett mer klimatsmart samhälle.

Kontakt:

Elin Ledskog, försäljningsansvarig på Againity AB: 0705-29 32 23, elin.ledskog@againity.com, www.againity.fi

Mats Karlsson, VD på Alvesta Energi AB: 0472-15 199, mats.karlsson@alvestaenergi.se, www.alvestaenergi.se