Örkelljunga värmeverk

Örkelljunga värmeverk

Bakgrund:

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB ägs av Örkelljunga kommun och grundades på 1980-talet. Anläggningen består av två pannor på 7 respektive 3,5 MW som eldar skogsflis och restprodukter från skogsbruket. För att minska sina el- och nätkostnader och samtidigt bidra till att minska effektbristen i södra Sverige valde Örkelljunga Fjärrvärmeverk att investera i en ORC-turbin från Againity.

Vår lösning:

Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 250 kW elproduktion. ORC-systemet möjliggör elproduktion från värmepannans hetvatten.Totalt förväntas systemet producera 1000 MWh elektricitet årligen, motsvarande årliga utsläppsbesparingar på 900 Co2-ekvivalenter vid ersättning av europeisk marginalel. Örkelljunga fjärrvärmeverk har valt att teckna ett serviceavtal med Againity för att säkra en lång livstid och minimalt underhåll.


Ägare: Örkelljunga Fjärrvärmeverk
Ort: Örkelljunga, Sverige
Befintlig panna: 7+3,5 MW hetvatten
Bränsle: Flis
Värmeproduktion: 35 GWh/år
Temp pannkrets: 130 °C
Temp fjv-retur: 45 °C
Againitys leverans: ORC AT250
Max kapacitet: 250 kW
Förväntad elproduktion: 1000 MWh/år