Första studiebesöket vid VänerEnergis ORC-turbin

Första studiebesöket vid VänerEnergis ORC-turbin

Den 16 maj hölls det första studiebesöket vid den nyinvigda ORC-turbinen hos VänerEnergi i Töreboda. Värmebolag, konsulter och leverantörer lärde sig mer om småskalig elproduktion och vad det innebär att uppgradera ett värmeverk till ett kraftvärmeverk. Tack till alla deltagare för härligt engagemang och spännande samtal om ytterligare potential för småskalig kraftvärme runtom i landet!

Missade du studiebesöket? Det arrangeras regelbundet studiebesök vid Againitys installerade ORC-turbiner runtom i landet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Inlyftet av ORC-turbinen på Töreboda värmeverk.

No alternative text description for this image
Studiebesök vid VänerEnergis 50 kW ORC-turbin.