ETC solpark med växthus

ETC solpark med växthus

Bakgrund:

ETC Solpark är en av Sveriges största solparker med en kapacitet på 400 kW. Solparken ägs av ETC el och är belägen i Katrineholm.  År 2017 beslutades att solparken skulle kompletteras med en kombinerad el- och värmeproduktionsanläggning kopplad till ett växthus för tomater. Anläggningen inkluderar två värmekällor som består av koncentrerande solpaneler samt en biokolpanna. Värmekällorna kopplas till ett ORC-system som producerar el och varmvatten till den intilliggande växthuset. I anläggningen ingår även en ackumulatortank för att jämna ut energiproduktionen över dygnet.

Vår lösning:
Againity levererade ett automatiserat ORC-system med en maximal kapacitet på 49,9 kW el samt en rökgasvärmeväxlare, en hetvattentank och ett kylsystem.


Ägare: ETC El
Ort: Katrineholm, Sverige
Bränsle: Flis
Värmekälla: Koncentrerande solfångare samt biokolpanna Biomacon
Tillgänglig värme: 400 kW
Againitys leverans: Rökgasvärmeväxlare, hetvattentank, ORC AT50, kylsystem
Max kapacitet el: 49,9 kW
Max kapacitet värme: 350 kW till växthus