Energimyndigheten i nytt projekt med Againity

Energimyndigheten i nytt projekt med Againity

 

Againity har under flera års tid utvecklat en teknik för att omvandla lågvärdig värme till el. Tekniken påminner om den i vanliga ångkraftverk, men baseras på en så kallad Organisk Rankine-Cykel (ORC). Againity har lyckats skala ner tekniken med bibehållen kostnadseffektivitet, och är idag marknadsledande på ORC-system med en eleffekt under 400 kW. Tekniken gör det möjligt för mindre värmeverk att enkelt uppgraderas till elproducerande kraftvärmeverk.

 

Energimyndigheten har beviljat Againity AB ett projektstöd om 8,6 miljoner kronor. Företaget ska vidareutveckla och skala upp sin kundanpassade turbinlösning för omvandling av värme till el.

 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/ny-turbinlosning-mojliggor-elproduktion-i-mindre-varmeanlaggningar/