Rindi Syd och Solör Bioenergi beställer ORC till Hörby värmeverk

Rindi Syd och Solör Bioenergi beställer ORC till Hörby värmeverk

 

Rindi Syd AB som ingår i Solör Bioenergi-gruppen investerar i en ORC-turbin från Againity för att bli egenproducent av grön el vid värmeverket i Hörby. Med hjälp av ORC-turbinen kommer delar av hetvattnet från värmeverkets fliseldade panna att omvandlas till el för lokal användning på värmeverket.

– Vi ser Againitys ORC-lösningar som ett spännande alternativ där mer traditionella ORC-leverantörer och ångturbiner inte passar in när anläggningarna redan finns och huvudsakligen är konstruerade för värmeleveranser, säger Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi. Vi förväntar oss ca 400 MWh elproduktion från anläggningen i Hörby vilket täcker det egna behovet samt ger oss en fin möjlighet att utvärdera teknikens möjligheter.

ORC-turbinen vid Hörbys värmeverk kommer installeras under hösten 2018 och blir Againitys sjätte installation i Sverige. Solör Bioenergi levererar idag fjärrvärme på 43 orter där Hörby blir det första värmeverket att installera ORC-turbin.

– Againity tackar för förtroende att få installera en ORC-turbin på Hörbys värmeverk och välkomnar att även privata aktörer fått upp ögonen för lokalproducerad el, säger David Frykerås, VD och grundare av Againity.

 

 

Sten Bergman, teknisk chef på Solör Bioenergi, och David Frykerås, VD på Againity ska omvandla Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk med hjälp av Againitys ORC-turbin.