ORC på avloppsreningsverk lyfts fram i NT

ORC på avloppsreningsverk lyfts fram i NT

NORRKÖPING 05:00 | 2018-01-25

 

Againity och Norrköping Vatten och Avfall har tillsammans utvecklat ett nytt processteg som tar tillvara all biogas som blir över vid kommunens största avloppsreningsverk.

 

När avloppsvattnet renas bildas metangas som omvandlas till fordonsgas eller biogas, som den också kallas. Denna gas driver Norrköpings stadsbussar. Men eftersom reningsverket producerat mer gas än vad som har efterfrågats har man bokstavligt talat låtit en stor mängd gas gå upp i rök vid Slottshagens reningsverk i Norrköping.

– Vi tyckte inte det här var bra så vi gjorde en utredning om hur man skulle kunna ta tillvara biogasen, säger Magnus Eliasson, driftingenjör Norrköping Vatten och Avfall. Med teknik från Norrköpingsföretaget Againity har vi installerat ytterligare ett steg i vår reningsprocess som tar till vara på energin i biogasen så nu syns inte längre någon jättelåga från våra skorstenar.

Slöseriet är över och Norrköping Vatten och Avfall har nu haft den nya anläggningen i drift i två månader. Det som tidigare var en restprodukt omvandlas nu till el och värme som används för att driva reningsverket.

Tekniken ligger i framkant för innovativa lösningar inom vatten- och energibranschen och anläggningen, snyggt inkapslad i en container, har väckt stort intresse. Norrköping Vatten och Avfall och leverantören David Frykerås har redan haft ett 30-tal studiebesök vid anläggningen under hösten och vintern.

– Både offentliga och privata aktörer har varit här och tittat, säger David Frykerås, VD Againity. De som rest längst för att se anläggningen är nog en delegation som kom hela vägen från Colombia.

 

Ulla Ericsson, NT. http://www.nt.se/nyheter/norrkoping/har-blir-avloppsvattnet-till-bussbransle-om4974909.aspx

 

Bild: Ulla Ericsson | Metangas. Ett nytt processteg gör att Norrköping Vatten och Avfall kan ta tillvara all biogas.

 

Bild: Ulla Ericsson | Miljösmart. Den överblivna biogasen kan nu värma reningsverket. Driftingenjör Magnus Eliasson visar det nya processteget.