ORC kaasuturbiineille

Kaasuturbiinien/dieselgeneraattoreiden hukkalämpö

Kun dieselgeneraattoreita ja kaasuturbiineja käytetään sähköntuotantoon, saattaa jopa 70 % energiasta muuttua hukkalämmöksi ja hävitä pakokaasujen tai jäähdytysjärjestelmien kautta. Jos hukkalämpö sen sijaan ohjataan Againityn ORC-järjestelmään, voidaan energia hyödyntää ja muuttaa arvokkaaksi sähköksi.

Againityn ORC-järjestelmä kytkettynä pakokaasukattilan kautta kaasuturbiiniin ja tuulettimiin.