Againity

Avfallsförbränningsanläggning

Komplett avfallsförbränningsanläggning

Vårt kompletta erbjudande för småskalig avfallsförbränning inkluderar inte bara avfallspannan och ORC-systemet utan även utbildning av er personal inom avfallshantering och sortering. Avfallspannan är försedd med toppmodern rökgasrening som möter EU:s krav på avfallsförbränning.

Nedan visas våra tre standardstorlekar där modulerna kan installeras parallellt för att öka anläggningens totala effekt.

Waste-to-energy modules

* Varierar med avfallets fraktioner och fuktighet. Siffrorna är baserade på ett värmevärde på 2,2 MWh/ton.
** Varierar beroende på applikation.