Order till Norrköping

Order till Norrköping

Norrköping Vatten och Avfall har beställt ett 50 kW ORC-system till avloppsreningsverket i Norrköping. ORC-systemet kommer att installeras tillsammans med en biogaspanna och därigenom omvandla biogasen till el samt värme för anläggningens rötkammare.

http://affarsliv.com/nyheter/prestigeorder-till-norrkopingsforetaget-om4402145.aspx